zcjOupc6eHgG5jRDZ1P5RZUJkQJRu5NTFhdhNMCVIZY
 

STK5467 voltage regulator IC , 2x 12V, 1x 5,5V

STK5467  voltage regulator IC , 2x 12V, 1x 5,5V
STK5467  voltage regulator IC , 2x 12V, 1x 5,5V STK5467  voltage regulator IC , 2x 12V, 1x 5,5V
Brand: generic / unbranded
Product Code: STK5467
Availability: In Stock
5.00€
Qty:  

 

STK5467 voltage regulator IC 

Hybrid IC , SIP12
voltage regulator with 3 outputs
maximum input voltage: 30V
output 1:  12V  /1A
output 2:  12V  /1A
output 3:  5.3V /1A

Actual photo
no warranty